جمعه, 1 بهمن 1395 الجمعة, جانفييه 20, 2017           فارسی English
عنوان : كنگره ملی ژنتیك و بیوتكنولوژی جمهوری اسلامی ایران(گیاهی، جانوری، انسانی)، بهمن 1395، مشهد مقدس، دانشگاه فردوسی
کد خبر : ۶۵۹۵۰
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ 
ساعت : ۱۳:۲۲:۳۳

جهت دریافت اطلاعات به سایت همایش مراجعه فرمایید:


بازگشت           چاپ چاپ         
 
مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8