جمعه, 1 بهمن 1395 الجمعة, جانفييه 20, 2017           فارسی English
عنوان : بازدید از مزارع ارقام جدید گندم با حضور محقق معین ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل
تاريخ :
 ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ 
منبع خبر : روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

 در اجرای نظام نوین ترویج و مدیریت دانش در بخش کشاورزی و همچنین انتقال مناسب و اثربخش یافته‌های تحقیقاتی و دانش فنی در بخش کشاورزی بر اساس تقاضای کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل، محقق معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در مرکز خدمات جهاد کشاورزی بخش مرکزی حضور یافت.

 در این جلسه فنی و اجرائی که روز چهارشنبه 15 دی ماه با حضور کارشناسان تولیدات گیاهی و رئیس مرکز خدمات، محقق معین و سه نفر از کشاورزان پیشرو در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اردبیل برگزار شد، هر یک از اعضا گزارشی از فعالیت‌های حوزه خود را تشریح و بر اهمیت انتقال یافته‌های تحقیقاتی و کاربرد آخرین فناوری‌ها در عرصه‌های غلات شهرستان تأکید کردند. محقق معین غلات مهندس قاسمی ضمن قدردانی از دعوت از کشاورزان پیشرو در جلسه، با توجه به اهمیت زراعت گندم شهرستان اردبیل بخصوص در زراعت آبی، خواستار مدیریت بهینه داشت مزارع گندم برای بهره‌برداری بهینه از پتانسیل ارقام جدید شد. پیشنهاد گردید کارگاه آموزشی تغذیه گندم، در خدمات کشاورزی شهرستان برای ارائه توصیه‌های فنی و انتقال تکنولوژی به زارعین منطقه تشکیل گردد.

 پس از اتمام جلسه با حضور کشاورزان گندم‌کار از مزارع ارقام جدید معرفی شده گندم که عکس‌العمل متفاوتی نسبت به سرما از خود نشان داده بودند، بازدید شد و به سؤالات کشاورزان در زمینه‌های خسارت سرما، عکس‌العمل ارقام گندم به سرما ازجمله پیشگام، حیدری، میهن و لاین های در شرف معرفیC-90-11 و C-91-4 که در قالب تحقیقات مشارکتی در مزارع منطقه کشت شده بودند، پاسخ داده شد.

 
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل


مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8